Ciężko lekceważyć umiejętności słuchania w długich, skomplikowanych rozmowach i projektach. W takich, w których słuchanie, a raczej jego poziom, określa to, co zostaje usłyszane i zlokalizowane na wczesnym lub innym etapie rozmów i projektów przez członków twojego zespołu.

Dużo o tym mogłyby powiedzieć zespoły i osoby – często z branży IT – z którymi pracuję nad zwiększeniem umiejętności słuchania.

Doświadczenie podpowiada mi, że techniki słuchania są już mało wystarczające. Słuchanie, z racji wielości i złożoności działań w projektach, wymaga zaangażowania osobistego.

Zaangażowanie w słuchanie i wzrost tej umiejętności, w ciągu piętnastu lat obserwacji słuchania, określiłem w postaci kilku składowych:

  • odkrycie i rozwijanie przez zespół tego, co nazywam zasobami lub słuchaniem naturalnym,

czyli słuchaniem wynikającym z wiedzy i obserwacji, jakie procesy zachodzą w poszczególnych członkach zespołu, kiedy słuchają. Do zapamiętywania jakich informacji są predysponowani, a jakie im umykają;

  • obserwacja skutków, szans i zagrożeń wynikających ze słuchania naturalnego każdego z członków zespołu oraz analiza tego, o jakie szczególnie informacje, pytania i postawy mają zadbać poszczególni członkowie zespołu podczas procesu słuchania, gromadzenia i przetwarzania informacji.

Proces opisany w powyższym podpunkcie nazywam procesem inżynierii ucha.

Czyli takim przygotowaniem projektu, które uwzględnia naturalne predyspozycje w słuchaniu członków zespołu oraz ich ograniczenia (umykanie informacji, indywidualny czas utrzymania koncentracji w słuchaniu). 

Proces inżynierii ucha pozwala wzmacniać predyspozycje i niwelować ograniczenia poprzez przygotowanie procesu pracy z klientem, także pod kątem umiejętności słuchania osób w zespole.

Proces ten jest systematyzowany zgodnie z 48. sposobami słuchania, które zaobserwowałem, opisałem i przyporządkowałem do procesów zachodzących podczas realizacji zadań przez członków twojego zespołu. 

Członkowie twojego zespołu mają unikalny zestaw powyższych sposobów słuchania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.