Zazwyczaj pytanie “z czym zostajesz?”, kieruję do uczestników warsztatów 1:1 lub z zespołem o Sztuce Słuchania… jednak od pewnego dnia zadaję je również sobie.

Ostatni czas obfitował w warsztaty  indywidualne, które miały swą kontynuację na kolejnych spotkaniach, na poziomie eksperckim. Zazwyczaj potrzeba do tego od 2 do 12 spotkań.

Zaczęły się one jak często. Ktoś przyszedł na dwa lub cztery spotkania i tak został na ilości spotkań i poziomie nabytych  umiejętności, po których mogę powiedzieć ze spokojnym sumieniem:

 “liczba ekspertów Sztuki Słuchania zwiększyła się o kilka osób”.

Z czym więc zostałem jako Trener Sztuki Słuchania po ostatnich warsztatach eksperckich?

  1. Ludzie, którzy uczą się Sztuki Słuchania to osoby niezwykle otwarte, które wyczerpały znane lub powszechnie dostępne środki słuchania. 

To właśnie ciekawość siebie, ludzi, zaprowadziła ich do bezradności, a potem do mnie. Powszechne środki słuchania są dalekie od tego, jakie oni mają potrzeby w relacjach.

Znaleźli ich spełnienie w Sztuce Słuchania. Sztuce, która stała się ich własną. Własną bo już słuchają innych… sobą.

  1. Coś w tym jest, że czasem do Sztuki Słuchania prowadzi wcześniej przeżyta psychoterapia. Jakby niektórych, porządek w sobie prowadził do porządku w relacjach z innymi. Słuchanie to pomost między nimi a światem? Słuchanie to punkt spotkania z drugim?

Swoją drogą, nieraz psychoterapeuci, coachowie wskazują, że można popracować ze mną.

Dziękuję. Zadziwia mnie to, bo sam nie proszę o takie polecenia. 

Czasem też dzielę się z uczestnikami obserwacją, że może warto, by także skorzystali z Waszej wiedzy. Rzadko, ale i tak bywa.

  1. Ludzie przychodzący na warsztaty to ludzie różnych profesji, podejść do życia, z różnymi drogami i przeżyciami. Co ich łączy? 

W moim odczuciu potrzeba autentycznego, naturalnego, bycia z innymi, jakby wysyłali SMS:

“Tobiasz. Wiem, że jak usłyszysz mnie, to ja usłyszę siebie. Jak usłyszę siebie, usłyszę co mówię sobie i jak słucham. Wszystko inne przyjdzie… samo”.

Z jakimi wnioskami po warsztatach 1:1 lub warsztatach z Twoim zespołem zostaniesz Ty?

Jakie lekcje dla ciebie i innych wyniosę jako trener z Twojej Sztuki Słuchania?


Skontaktuj się ze mną przez formularz lub mail tobiasz@sluchajaktywnie.pl


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.